Strani

nedelja, 08. julij 2012

RoboBraille

Spletna storitev RoboBraille je nastala na Danskem. Bistvena značilnost te storitve je prevajanje besedil v zvočni zapis.
RoboBraille Logo
Deluje tudi za slovenska besedila, pri katerih je uporabljen sintetizator govoraAmebis Govorec.
Storitev sem preizkusila s kratkim besedilom, ki sem ga shranila v .txt datoteko. Uporabila sem besedilo iz enega izmed prejšnjih objav:
“Po nekaj letih ponovno oživljam tale blog. Spodbudila me je Nina, ki neutrudno in zavzeto objavlja v blogu Slepi in slabovidni.
V dobrih treh letih se je zgodilo marsikaj. Predvsem me zanimajo različni prosto dostopni programi, ki jih lahko uporabljajo slepi in slabovidni, pa tudi razne spletne storitve. Kar nekaj jih je, ki so v teh treh letih naredile konkreten korak naprej v smislu dostopnosti.”
Navodila na prvi strani so v angleškem jeziku. So zelo enostavna. Prvi korak je izbira datoteke, ki je lahko v enem izmed naslednjih formatov: .doc, .docx, .pdf, .txt, .xml, .html, .htm, .rtf, .epub, .mobi, .tiff, .tif, .gif, .jpg, .bmp, .pcx, .dcx, .j2k, .jp2, .jpx, .djv and .asc.
RoboBraille - prvi korak
RoboBraille – prvi korak
V drugem koraku se izbere format izhodne datoteke (mp3, eBook, Document conversion, Braille). Za moj primer sem izbrala mp3 obliko.
RoboBraille - drugi korak
RoboBraille – drugi korak
Tretji korak pomeni izbiro jezika in hitrost govora.
RoboBraille - tretji korak
RoboBraille – tretji korak
Na koncu je treba napisati še elektronski naslov, kamor se pošlje rezultat. Po nekaj minutah sem v svoj poštni predal prejela sporočilo o prevodu besedila v avdio datoteko in sicer v slovenskem jeziku. Zvočno datoteko je možno poslušati na naslovu http://www.sensus.dk/sb4/sb4amrsp/rba14-08-07-2012-193834.mp3. V sporočilu je navedena tudi spletna stran, s katere je možno datoteko prenesti na računalnik.
Kot sem že omenila, je največji poudarek te spletne storitve na pretvorbi besedila v zvočni zapis. Obstajajo pa tudi druge možnosti:
  • Pri pretvorbi besedila v elektronsko knjigo (eBook) se lahko izbira med formatoma ePub in Mobi. Rezultat je pripet elektronski pošti.
  • Izhodiščno besedilo naj bi bilo možno pretvoriti v enega izmed naslednjih formatov: doc, docx, xml, rtf, pdf, xls, xlsx, csv, txt, htm.  Vendar v primerih, ki sem jih preizkusila (iz .txt v .pdf in iz .pdf v .doc), nisem dobila pričakovanega rezultata. Vedno sem prejela izhodiščno datoteko.
  • Besedilo je možno pretvoriti v datoteko za tisk v brajici, vendar zaenkrat to še ne deluje za slovensko brajico.

četrtek, 05. julij 2012

eSova

Večinoma so spletne storitve, ki koristijo slepim in slabovidnim uporabnikom spleta, tujega izvora. eSova pa je izdelek domače izdelave.
eSova logo
Storitev oglašuje Tovarna idej kot edinstveni sistem, ki omogoča slepim in slabovidnim brskanje po spletnih straneh. Predvsem podjetjem ponuja možnost, da omogočijo dostop do svojih spletnih strani tudi slepim in slabovidnim. Izdelajo novo spletno stran, ki zadošča vsem kriterijem dostopnosti. Na prvotno spletno stran pa se doda samo povezava do te nove dostopne spletne strani.
Na prvi strani eSove se nahaja tudi test, kjer se za vsako spletno stran lahko preveri, ali vsebuje napake glede dostopnosti.
Preverila sem, kako se na tem testu odreže moj blog.
V obrazec se vnese naslov spletne strani.
eSova - prvi korak
eSova – prvi korak
Po kliku na gumb Pokaži rezultate se po nekaj sekundah pojavi rezultat – število napak.
eSova - drugi korak
eSova – drugi korak
Na mojem blogu sta dve napaki. Fino bi bilo, če bi pisalo, kakšne vrste sta. Tisti, ki napak ne znajo poiskati in odpraviti sami, lahko pošljejo povpraševanje eSovi in počakajo na elektronsko pošto, kjer bodo izvedeli za pogoje eSovine ponudbe.
Vsekakor dobra ideja, ki jo je treba širiti med slovenskimi podjetji. Kot pravijo pri eSovi, je treba podpirati družbeno odgovornost tudi na spletu.