Strani

sobota, 08. september 2012

Brajevi fonti

Pri predstavitvi slovenske brajice učiteljem, pa tudi drugim, sem zelo pogrešala enostaven način prikaza brajevih znakov. Ker se mi je kot najboljši način zdela pretvorba besedila iz ene pisave v drugo, sem se odločila za kreiranje nove vrste pisave (font), ki predstavlja slovensko brajico.
Na spletni strani Dafont.com sta sedaj  na voljo dve vrsti slovenske brajeve pisave, 6-točkovna in 8-točkovna.
6-točkovna brajica
6-točkovna brajica
8-točkovna brajica
8-točkovna brajica
Zakaj obstajata dve vrsti brajeve pisave in kakšna je razlika med njima, je podrobno opisano v članku Louis Braille, brajeva pisava in računalnik, ki je objavljen v spletnem časopisu RIKOSS.

Namestitev nove pisave

Navodila veljajo za operacijski sistem Windows.
  1. Najprej prenesi datoteko (6-točkovna ali 8-točkovna) s spletne strani na računalnik.
  2. Pisavo namesti prek Nadzorne plošče. (Nadzorna plošča/Control Panel, Pisave/Fonts, v meniju Datotek/File izberi ukaz Namesti novo pisavo/Install New Font, izberi  prenešeno datoteko)
  3. Po uspešni namestitvi pisave, se ta lahko uporablja v kateremkoli programu (Word, PowerPoint, …).

Prikaz uporabe

Zapis besedila v Word
Zapis besedila v Word
Izbira brajeve pisave
Izbira brajeve pisave
Zapisano besedilo v brajici
Zapisano besedilo v brajici (za boljši prikaz je potrebno povečati velikost pisave)


Opozorila

Da se izognete morebitnim nevšečnostim, upoštevajte naslednja opozorila:
  • Pri pravilnem šesttočkovnem brajevem zapisu se uporabljajo določena pravila zapisovanja znakov, vendar žal vseh pri avtomatični spremembi fontov ni mogoče upoštevati (na primer pri zapisovanju večmestnih števil). 
  • V letu 2016 je prišlo do posodobitve slovenske brajice. 6-točkovni brajevi fonti ne upoštevajo teh posodobitev. Standard posodobljene šesttočkovne brajice je objavljen na spletni strani Komisije za slovensko brajico
  • 6-točkovni brajevi fonti niso primerni za reliefni tisk.


Upam, da bosta ti dve pisavi prispevali k boljšemu razumevanju brajeve pisave, nam učiteljem pa omogočili lažjo izdelavo predstavitev in navodil.
Še dobro, da obstajajo ljudje, ki kljub pomanjkanju časa priskočijo na pomoč. Polona, hvala :)

1 komentar: